Špeciálne jednotky Slovenskej republiky
uou
Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru/Lynx Commando

Postavenie: špeciálny policajný útvar

História

Korene jednotky siahajú do útvaru URN – Československej jednotke a aktuálnej protiteroristickej jednotke Českej Polície. V bývalej ČSSR a potom i v ČSFR bol URN zodpovedný za boj proti terorizmu a na zákroky proti obzvlášť nebezpečným páchateľom. Členovia URN pochádzali z celej krajiny, pričom v roku 1993 po rozdelení republiky na ČR a SR bola v SR vytvorená vlastná zásahová jednotka SR. URN mal ako základne tri špeciálne jednotky krajských riaditeľstiev bývalých krajov. Slovenskí členovia týchto útvarov boli pridelení do novovznikajúcej jednotky. Nová jednotka musela čeliť vážnym prípadom už krátky čas po svojom vzniku. V roku 1993 boli niekoľkí ľudia zadržaní ako rukojemníci vo fabrike na výrobu nábytku v Bratislave. Situácia bola nakoniec vyriešená vyjednávaním, ale jednotka bola aj napriek tomu plne pripravená zasiahnuť. Ďalšia delikátna situácia sa stala v roku 1995, keď blízko obce Dunajská Lužná muž opásaný výbušninami (human bomb) vzal ako rukojemníkov pasažierov autobusu. Po vyjednávaní sa zistilo, že muž nemal žiadnu bombu. V roku 1996 na základe príslušných požiadaviek vzniká jednotka polície, ktorá sa špecializuje na protiteroristickú činnosť. Nasledujúci rok oficiálne vzniklo UOU – Útvar osobitného určenia dislokovaný v Bratislave.

Úlohy

 • vykonáva služobné zákroky proti teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných obzvlášť závažných trestných činov
 • podieľa sa na záchranných akciách, najmä pri živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách,
 • spolupôsobí pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • spracúva a priebežne aktualizuje typové projekty postupného riešenia krízových situácií v súvislosti s možnými teroristickými útokmi
 • nej dôležitosti (napr. atómové elektrárne, vodné diela, priemyselné podniky s orientáciou na chemickú výrobu, objekty významných štátnych úradov a inštitúcií, objekty verejnoprávnej televízie a rozhlasu a pod.),
 • sústreďuje dokumentáciu významnú z hľadiska zabezpečenia ochrany významných osôb s prepojením na medzinárodné systémy ochrany chránených osôb,
 • je gestorom špeciálnych druhov prípravy (činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou, parašutistická činnosť a pod.) v pôsobnosti Policajného zboru,
 • participuje na príprave policajtov zaradených do mierových misií,
 • odborne riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť na úseku krízového vyjednávania v podmienkach Policajného zboru; zabezpečuje formou odborných kurzov krízového vyjednávania výcvik vyjednávačov,
 • zabezpečuje po organizačnej a materiálno-technickej stránke spoločný výcvik s príslušníkmi špeciálnych policajných útvarov členských štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) na území Slovenskej republiky; zúčastňuje sa spoločného výcviku s príslušníkmi špeciálnych policajných útvarov organizovaného týmito štátmi na ich území,
 • organizuje a vykonáva policajné akcie pri poskytovaní ozbrojených sprievodov pri preprave finančných hotovostí a cenností,
 • zabezpečuje výberové konanie uchádzačov o službu na útvare osobitného určenia prezídia.

Organizácia

O nasadení policajtov služby osobitného určenia rozhoduje prezident  Policajného zboru. Organizačná štruktúra ÚOU P PZ pozostáva z jednotky osobitného určenia (JOU), analyticko-dokumentačnej a výcvikovej skupiny, ako výkonnej časti útvaru a jednotky špeciálnych činností a logistiky, ako servisnej časti útvaru. Štáb tvorí veliteľ ÚOU, jeho zástupca a súčasne veliteľ jednotky špeciálnych činností a logistiky, veliteľ JOU, zástupca veliteľa jednotky špeciálnych činností a logistiky (JŠČaL), zástupca veliteľa JOU, velitelia čiat a prizvaní policajti a zamestnanci. Na podporu operatívnych úloh je k dispozícii dokumentarista a analytik

Samotná Jednotka osobitného určenia pozostáva z výkonných čiat, ktoré tvoria jadro ÚOU a analyticko-dokumentačnej a výcvikovej skupiny. Každá z čiat má svoje velenie a zásahové taktické tými, ktorých veľkosť je daná situáciou, ktorú treba riešiť. Výcviková skupina vedie výcvik a je zodpovedná za jeho zdokonaľovanie. V prípade prijímania nových uchádzačov o službu v ÚOU je vytvorená skupina skladajúca sa z inštruktora výcvikovej skupiny, psychológa, zástupcu veliteľa JOU, analytika-dokumentaristu a tzv. pozemného personálu, ktorý technicky tieto previerky zabezpečuje.

Akcie

ÚOU PPZ sa zúčastnili mnohých akcií súvisiacich so zadržaním nebezpečných páchateľov, teroristov, oslobodzovaním rukojemníkov, medzinárodných cvičení. Uvádzame niektoré zaujímavé:
2000 – ochrana Simona Wiesenthala pri jeho návšteve Bratislavy
2001 – zadržanie troch teroristov Pravej IRA v Piešťanoch
2003 – rukojemnícka dráma v Kaplnej, zaistenie 3-násobného vraha a oslobodenie všetkých 4 rukojemníkov (súčinnosť s PPÚ Trnava)
2003 – Cvičenie Reaktor 2003, spolu s GSG 9 a PPÚ Nitra v jadrovej elektrárni Mochovce
2005 – zabezpečovania ochrany summitu Bush&Putin (súčinnosť s ostatnými zložkami PZ a MV a 5. PŠÚ)
od r. 2005 – sa podieľaju na ochrane ZÚ SR v zahraničí
2006 – pátranie a zadržanie nebezpečných vrahov

Prijímacie konanie

Uchádzač musí spĺňať nasledovné kritériá:
– byť príslušníkom PZ,
– prihlásiť sa na výberové konanie vyhlásené prezidentom PZ,
– veľmi dobrý zdravotný stav, plavec,
– prejsť fyzickými vstupnými testami (beh na 100 m – 13-15 s.,    2800- 3600 m za 12 min., beh na 3 km, atd.,
– držiteľ vodičského oprávnenia min. skupiny „B“,
– psychotesty, pekelný týždeň, motivačný pohovor.

Výzbroj

Vzhľadom k tomu, že oficiálne komplexné údaje o rozsahu a  druhu  výzbroja a výstroja policajtov útvaru osobitného určenia, taktika  zákrokov, špeciálny výcvik policajtov a bezpečnostné akcie, ktorých  sa zúčastnia policajti podliehajú utajeniu stupňom utajenia  vyhradené  až dôverné, na tejto stránke nájdete len údaje, ktoré sú  verejne  dostupné.

 •  Pištole9 mm Luger, – Sig Sauer P226 , Glock
 •  Samopaly: Heckler&Koch 9 mm Luger, MP5A5 , MP5SD ,
 •  Útočné pušky: Samopal vz. 58, kalibru 7.62 mm , Sig Sauer 551 Swat 5,56 ,HK G36K, k dispozícii aj s podvesným granátometom AG36
 •  Pušky: SSG 3000 308 Magnum, …
 •  Brokovnice: Winchester Defender 1300, Benelli Nova Pump action
 •  Granátomet: HK GP69
 •  Zásahové výbušky: P1, P2
 •  Útočný nôž: UTON vz. 75, + podľa vlastného výberu

Výstroj

 • UniformyBDU čiernej a zelenej (maskáčovej) farby
 • Vesty: nepriestrelné vesty izraelskej výroby s odnímateľnými keramickými platňami (balistická ochrana triedy „A“), taktické vesty VEP
 • PrilbyUlbricht, používané i GSG9
 • Okuliareraktické okuliare
 • Plynové maskyfas mask M-95 Military NBC full Kit ( USA)
 • Obuvvojenská obuv firmy Obuv špeciál, Bardejov, Hi-Tec Magnum
 • Doplnky balistické štíty s priezorom, taktické rukavice Nomex, špeciálna technika na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky (na    otvorenie dverí akéhokoľvek druhu)

 

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre