Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Jednotka služobných zákrokov Kriminálneho úradu finančnej spravy

 

Vysoko špecializovaný útvar kriminálneho úradu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, určený najmä k riešeniu najzávažnejších služobných zákrokov a k ochrane colníkov vykonávajúcich operatívno pátraciu činnosť. Riešia rizikové služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom trestnej činnosti spojenej s nezákonným dovozom a vývozom tovaru, nebezpečných látok, drog a prekurzorov.

 

Colník v jednotke vykonáva služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom trestnej činnosti páchanej v súvislosti s porušovaním colných predpisov alebo daňových predpisov. O nasadení colníkov v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy. Služobné zákroky colníkov v jednotke služobných zákrokov sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku. O použití donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa.
Jednotka sa začala formovať na jeseň roku 2001, oficiálne vznikla v roku 2002 pod názvom Zakročujúca jednotka Colného riaditeľstva SR. Neskôr bola premenovaná na Jednotku služobných zákrokov Colného kriminálneho úradu (§ 43 a 44 zákona 652/2004 Z.z.). Neskôr zas na Jednotku služobných zákrokov kriminálneho úradu finančnej správy. Ročne vykoná jednotka v priemere cca 60 akcií proti nebezpečným páchateľom trestnej činnosti v súvislosti s porušovaním colných predpisov alebo daňových predpisov, tiež poskytuje súčinnosť príslušným organizačným útvarom finančnej správy SR, plní úlohy na úseku zvláštnej bojovej prípravy. Taktiež spolupracuje s obdobnými útvarmi v zahraničí – Zásahová jednotka Merkúr (Maďarsko), ZUZ (Nemecko), SON (Česká republika).

 

Výzbroj

 

 • Pištole: 9 mm Luger Glock 17 a 19
 • Samopaly: 9 mm Luger Heckler Koch MP5 A5, Heckler Koch MP5 SD6, Heckler Koch MP5 K PDW
 • Útočné pušky: Sig Sauer 551 SWAT – 5.56 NATO, SA vz.58 7.62
 • Brokovnice: Benelli M4 Super 90
 • Nože: Taktické nože Glock
 • Zásahové výbušky: P 1, P 2

 

Výstroj

 

 • Uniformy: BDU čiernej farby, metro kamufláž a vojenská (maskáčová) kamufláž
 • Vesty: Nepriestrelné vesty ruskej výroby – Kirassa, taktické vesty VEP
 • Prilby:  Gallet s balistickým štítom – francúzska výroba
 • Okuliare: Taktické okuliare Bolle
 • Plynové masky: CM 5
 • Obuv: Hi-Tec Magnum

 

Doplnky

 

Balistický štít s priezorom, taktické rukavice Nomex, špeciálna technika na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky (na otvorenie dverí akéhokoľvek druhu)

 

Prijímacie konanie

 

 • previerka telesnej zdatnosti – silová, vytrvalostná, dynamická časť,
 • psychologické testy,
 • osobný pohovor,
 • preskúšanie zo znalosti slovenského jazyka,
 • skúšobná doba počas ktorej sa ukáže či sa u adepta ukážu jeho charakterové vlastnosti, ochota spolupracovať v tíme a pod.

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníkov v jednotke služobných zákrokov a osôb im blízkych, colníci sú oprávnení použiť pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy alebo veliteľ zákroku.

 

Akcie

 
2004 : 101 nasadení, zistených alebo predvedených 270 osôb, 12 kg plastickej trhaviny, 50 rozbušiek

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre