Špeciálne jednotky Slovenskej republiky
5. pluk špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka Žilina5PSU

 

História

 

História 5. pluku špeciálneho určenia (5. PSU) je pomerne krátka a je datovaná ku vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Prvé dva roky bol pluk organizovaný ako 3. skupina špeciálnych síl, avšak v roku 1995 bol reorganizovaný a premenovaný na 5. pluk špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka. Od roku 2002 sa pluk stal profesionálnou jednotkou Slovenských ozbrojených síl.
Pluk čerpá z tradície československých výsadkárov a priezkumníkov z bývalej 22. výsadkovej brigády (pluku) dislokovanej v Prostejove a z odkazu československých výsadkárov v 2. svetovej vojne, o čom svedčí aj čestný názov pluku.

 

Štruktúra

 
Veliteľovi je podriadený:
– štáb (operačná skupina, rota podpory velenia, skupina ochrany utajovaných skutočností a tajná spisovňa),
– 5 oddielov špeciálneho prieskumu (4 oddiely špeciálneho určenia + 1 oddiel špeciálnej podpory),
– výcvikový oddiel,
– rota špeciálneho spojenia,
– tylovo-technická skupina,
– plukovné obväzište.
 

Celkovo má pluk okolo 450 osôb. Každý z oddielov špeciálneho prieskumu má 10 ľudí (v skupine sú dvaja zdravotníci a dvaja dôstojníci, odstrelovači, radista, operátor, technik a ženista).
Oddiel špeciálnej podpory má k dispozícii skupinu odstrelovačov (9 ľudí v skupine), skupinu bojových potápačov a skupinu protitankových riadených striel.

 

Výstroj

 

K preprave má 5. PSU k dispozícii lietadlá L-410, vrtulníky Mi-17 a nákladné automobily. Útvar disponuje lyžiarskými súpravami pozostávajúcich z bielych skialpinistických lyží, bieleho maskovacieho odevu, tuleních pásov, teleskopických palíc, bielej kukly, a špeciálnych okuliarov zo zvlášť tvrdého skla UV filtrom.

 

Poslanie

 

Hlavnou úlohou 5. PSU je vykonávanie hĺbkového a špeciálneho prieskumu, vrátane plnenia diverzných úloh v tyle protivníka. Ide o široký záber činností, ktoré sa využívajú v prieskumných jednotkách. Väčšina činností výsadkovo-prieskumných jednotiek sa dá využiť i v krízových situáciách vyvolaných terorizmom. 5. PSU je použiteľný i pri podpore civilných záujmov pri spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami, hlavne v ťažko dostupnom teréne. Príkladom môže byť dlhodobé pozorovanie a zber informácií.

 

Nábor a výcvik

 

Záujemcovia o službu v 5. PSU musia byť minimálne 2 roky v služobnom pomere vojaka z povolania Slovenských ozbrojených síl. Výhodu majú vrcholoví športovci, znalci bojových umení. V 5. PSU sú využívané bojové techniky belgických komandos obohatené o prvky thai-boxu. Uchádzači musia prejsť dvojtýždenným výberovým konaním, ktoré sa odohráva vo vojenskom priestor Lešť. Súčasťou sú psychotesty, pohovory, testy fyzickej zdatnosti, presuny s plnou poľnou, prežitie v prírode, stresové testy, testy na silu a rýchlosť reakcie. Po tomto výberovom konaní sú uchádzači zaradení do 3-mesačného prípravného kurzu, na ktorého konci by mali mať znalosti z oblasti špeciálneho určenia. Nasleduje odborný výcvik a konkrétna špecializácia pre konkrétnu funkciu.
Vyvrcholenie prípravnej časti je zavŕšené tzv. stmelovacím výcvikom, ktorý trvá obvykle 1 – 2 roky. Až potom, je vojak plne profesionálnym členom jednotky špeciálneho určenia.

 

V samotnom výcviku nechýba samozrejme horolezectvo, presuny horským terénom a nácvik taktiky. Úzka spolupráca je s kolegami z Belgicka, Nórska a Rakúska. Skúsenosti získavajú aj v zahraničných misiách v Kosove, Cypre, Golanských výšinách, Afganistáne a v Iraku. 5. PSU má veľmi dobré skúsenosti a spoluprácu hlavne s belgickou Paracommando a s americkou 10. skupinou Special Forces. Niekoľko príslušníkou útvaru absolvovalo 7 mesačný kurz pre dôstojníkov Special forces. Jeden z príslušníkov pluku získal americké vyznamenanie – purpurové srdce.

 

Výzbroj

 

 • modernizovaná verzia československého Samopalu vz. 58
 • samopal vz. 61 – Škorpión
 • samopal H&K UMP
 • pištoľ vz. 82 – Makarov 9mm (v súčasnosti nahradzovaný modernými pištoľami ráže 9mm Luger)
 • univerzálny guľomet UK-59L
 • odstreľovacia puška SVDN-1 Dragunov
 • odstreľovacia puška AW 308 Accuracy
 • ťažká odstreľovaciu puška vz. 96 FALCON kalibru 12,7 mm
 • protitankové strely Fagot a Konkurz
 • 40mm granátomet HK
 • 60mm mínomet (izraelská výroba)

 

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre