Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Pohotovostná motorizovaná jednotka je útvar, ktorý bol zriadený na efektívnejšie zabezpečenie plnenia úloh poriadkovej polície. Výkon služby je zabezpečovaný vo všetkých okresoch na území Bratislavy
nepretržite 24 hodín. Pohotovostné motorizované jednotky sa nachádzajú v každom krajskom meste Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou je chrániť osoby predovšetkým pred útokmi na ich život, zdravie, slobodu, majetok a dôstojnosť.
Po oznámení občana na linku 158 (112), vykonáva služobné zákroky proti páchateľom trestnej činnosti. Počas výkonu služby odhaľuje trestnú činnosť a zároveň pátra po hľadaných osobách a veciach. Vedie aktívnu preventívnu a represívnu činnosť proti kriminalite všetkého druhu, najmä však páchanej na uliciach a verejných priestranstvách.
Spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, vykonáva služobné zákroky na chránených objektoch.

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre