Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Postavenie: špecializovaný policajný útvar

Zásahová skupina Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru

olive+NOVa NAKA NAKA_logo_final_white1

NAKA PPZ vykonáva za využitia spravodajských metód operatívno-pátraciu činnosť, získava, zhromažďuje, vyhodnocuje a analyzuje informácie vzťahujúce sa na odhaľovanie, dokumentovanie, vyšetrovanie a zisťovanie páchateľov v jeho pôsobnosti; pri vykonávaní zákrokov smerujúcich k zadržaniu a realizovaniu páchateľov trestnej činnosti využíva vlastnú zásahovú jednotku, spolupracuje s Útvarom osobitného určenia, Pohotovostnými policajnými útvarmi, Odborom špeciálnej ochrany, Jednotkou služobných zákrokov FR SR a úzko spolupracuje s BRI Paríž (Francúzsko).

 

História

 

Na účely zvýšenia efektívnosti a účinnosti boja proti organizovanej trestnej činnosti, vykonávaného úradom boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru uložil minister vnútra v novembri 2004 svojím rozkazom č. 45 prezidentovi Policajného zboru zriadiť zásahovú skupinu. Zásahová skupina úradu bola zriadená rozkazom prezidenta Policajného zboru č. 142 z 23. decembra 2004 a úrad ju začal používať na služobné zákroky v zmysle nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 22 z 23. decembra 2004 od 1. januára 2005. Po reorganizácii dvoch vrcholových policajných úradov – ÚBOK a ÚBPK a ich následnom zlúčení vzniká 1.12.2012 nový útvar s názvom Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru. Touto reorganizačnou zmenou sa mení aj názov Zásahovej skupiny a to na Zásahovú skupinu Národnej kriminálnej agentúry PPZ.

 

Úlohy

 

Úlohou zásahovej skupiny agentúry je vykonávanie zásahov proti páchateľom trestnej činnosti, súvisiacej s neoprávnenou manipuláciou s omamnými a psychotropnými látkami, jedmi a prekurzormi a páchateľom obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktoré patria do pôsobnosti agentúry. Zásahy zásahovej skupiny agentúry sú vykonávané pod jednotným velením s použitím špeciálnej výzbroje, špeciálneho výstroja a ostatného materiálu. Špecializuje sa aj na služobné zákroky v drogových laboratóriách.
Zásahová skupina agentúry vykonáva zásah podľa pokynov riadiaceho zásahu buď samostatne, alebo v súčinnosti s inými útvarmi Policajného zboru, alebo v spolupráci s orgánmi finančnej správy.
Členovia zásahovej skupiny sa zúčastňujú pravidelného výcviku, ktorý pozostáva z telesnej a kondičnej prípravy, streleckej prípravy, odborného výcviku zameraného na taktiku zákroku a inštruktážno-metodického zamestnania zameraného na taktiku služobných zákrokov.

V roku 2005 zásahová skupina vykonala 76 služobných zákrokov, zameraných predovšetkým na zadržanie páchateľov obzvlášť závažnej trestnej činnosti.
V roku 2014 bola zásahová skupina nasadená 144 krát.

 

Prijímacie konanie

 

Uchádzač musí byť príslušníkom NAKA PPZ, čo znamená, že musí mať absolvované psychofyziologické vyšetrenie a psychotesty. Úspešné absolvovanie fyzických testov, ktoré pozostávajú zo zhybov na hrazde, sed-ľahov za 2 minúty, 100 metrového behu, 12 minútového behu, 100 metrov plávania, sebaobrany (boxu), silových disciplín (kliky, tlaky s vlastnou váhou, tlaky s 20 kg činkou), streleckého parkúru a testov zručnosti, pamäti a odolnosti voči stresu.

 

Výstroj a výzbroj

 

Policajti ZS NAKA PPZ využívajú výzbroj zavedenú v PZ ako sú pištole Glock 17, útočné pušky Sa vz. 58, samopaly Heckler Koch MP5. Použitý výstroj je rovnako vo väčšej miere štandardne používaný v Policajnom zbore, stehenné púzdra, nepriestrelné vesty Kirasa, balistické prilby, taktické rukavice a okuliare, špeciálna technika na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky (na otvorenie dverí akéhokoľvek druhu).

 

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre