Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

PPÚ Prešovppu_po

 
Centrála:  Prešov
 
Pôsobnosť:

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Prešov
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou


 
Odlišnosti od ostatných PPU:  v pôsobnosti zabezpečpenie Schengenskej hranice v prípade potreby zvýšeného výkonu služby v odôvodnených prípadoch
 

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre