Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Na území Slovenskej republiky je 8  poriadkových jednotiek  krajských riaditeľstiev Policajného zboru  (ktoré budú zlúčené celkovo  so 14 poriadkovými jednotkami  okresných riaditeľstiev Policajného  zboru sídliacich v krajských  mestách) a 27 samostatných poriadkových  jednotiek okresných  riaditeľstiev Policajného zboru. Po stanovení  počtov policajtov v  poriadkových jednotkách Policajného zboru  jednotlivých okresných  riaditeľstiev Policajného zboru a krajských  riaditeľstiev Policajného  zboru vychádza počet policajtov zaradených v  poriadkových  jednotkách na 2640 policajtov.
Sú nasadzované pri narušení verejného poriadku veľkým počtom  osôb, pri veľkých športových podujatiach, na zabezpečovanie  verejného poriadku počas summitov a podujatí, kde možno očakávať narušovanie verejného poriadku.

 

Vybavenie

 

  • protiúderové komplety (tzv. korytnačky)
  • nehorľavé obleky
  • ochranné štíty
  • hasiace prostriedky
  • osobná výzbroj a výstroj
  • vodné striekačky, vozidlá na vytláčanie davu, kone, psovodi
  • špeciálne značkovače na označenie vytypovaných osôb v dave

 
Poriadkové jednotky má zriadené i Vojenská Polícia (Min. Obrany)
 

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre