Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra SR disponuje v rámci svojej pôsobnosti špeciálnym útvarom a špecializovanými útvarmi.

 

Špeciálnym útvarom je Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru. Jeho postavenie je priamo zakotvené v zákone č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v § 67, kde sa vymedzuje ako služba osobitného určenia. Policajti služby osobitného určenia vykonávajú služobné zákroky pod priamym velením.

 

Špecializovanými útvarmi  MV SR sú nasledovné útvary:

Pohotovostné policajné útvary odborov poriadkovej polície jednotlivých krajských miest ( BA, TT, NR, TN, ZA, BB, PO, KE ), zásahová skupina národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, Zásahová a výcviková jednotka mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, odbor špeciálnej ochrany úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Uvedené útvary sú zriadené formou interných aktov riadenia v rámci Ministerstva vnútra.

 

Medzi špeciálne ani špecializované útvary sa nezaraďujú poriadkové jednotky ani pohotovostné motorizované jednotky.

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre